Politika kvaliteta

Misija RUDO a.d.  je kreiranje i održavanje konkurentske prednosti na domaćem, regionalnom i svetskim tržištima obezbeđujući korisnicima profesionalne usluge i visokokvalitetna ortopedska pomagala.

Vizija RUDO AD-a je da, stalnim razvojem proizvodnih kapaciteta i poboljšavanjem kvaliteta proizvoda, osvoji nova tržišta i vrati se na mesto lidera u regionu. RUDO AD svoje težnje usmerava ka punom zadovoljenju potreba klijenata i zdravstvenih ustanova.

Utvrđenu viziju RUDO AD-a  ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:
- usredsređenost na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljenja
- liderske uloga rukovodstva u ostvarenju vizije organizacije
- potpunog uključivanja zaposlenih radi iskorišćenja njihovih proizvodniih i kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit RUDO AD-a
- rukovodstvo se obavezuje da će u svakom pogledu proizvodi odgovarati zahtevanim propisima i standardima i da će održavati efektivnost postojećeg qms
- planiranja, doslednog sprovođenja i proveravanja sistema menadžmenta kvalitetom
- sitemskog pristupa menadžmentu radi efektivnog i efikasnog ostvarenja vizije organizacije
- stalnog poboljšavanja proizvoda, procesa i sistema menadžmenta kvalitetom
- odlučivanja na osnovu analize podataka i informacija
- razvoja uzajamno korisnih odnosa sa isporučiocima radi stvaranja dodatne vrednosti za obe strane