Dokumenta o radu

Dokumenta o radu Rudo A.D. Beograd

GODIŠNJI IZVEŠTAJI  O POSLOVANJU RUDO AD

Izveštaj o naknadama 23.05.2024.pdf

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2023.

Polugodisnji izvestaj 2023 Rudo ad Beograd

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2021 RUDO AD.pdf

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2020. godinu

Izvestaj o poslovanju 2019.

GODIŠNJI-IZVEŠTAJ-2017.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu

Godišnji izveštaj za 2015 RUDO AD BEOGRAD

Godišnji izveštaj o poslovanju 2014 godina RUDO AD

Godišnji izveštaj o poslovanju 2013 godina RUDO AD

Godišnji izvestaj o poslovanju 2012 godina RUDO AD

Godišnji izveštaj o poslovanju 2011 godina RUDO AD

Godišnji izveštaj o poslovanju 2010 godina RUDO AD

SKUPŠTINE AKCIONARA

Zapisnik sa skupstine 23.05.2024

Obaveštenje o održanoj skupštini 23.05.2024.pdf

Sazivanje redovne skupstine 26.06.2023.

Predlog odluke o izmeni statuta na skupstini 26.06.2023. . godinu

Predlog Odluke o izmeni statuta na Skupstini 26.06.2023.-1.pdf

Zapisnik sa vanredne skupštine od 25.11.2022

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine

Obaveštenje sa pozivom za vanrednu skupštinu 25.11.2022

Obaveštenje-Izveštaj sa Skupštine akcionara od 31.03.2022

Zapisnik sa Skupštine akcionara od 31.03.2022 i donete Odluke sa rezultatima glasanja

Obavestenje o zakazanoj skupstini Rudo ad

El. potpisano obavestenje o ponistenju sopstvenih akcija drustva 22112021

Obavestenje o skupstini  Rudo ad 09082021

Zapisnik sa Skupštine 07.05.2021 god. i  donete Odlukama sa rezultatima glasanja.

Obaveštenje o održanoj skupštini 07.05.2021.

Zapisnik sa skupstine i donete odluke 09082021

Sazivanje vanredne skupštine Rudo Ad Beograd

Predlog odluke o ponistavanju sopstvenih akcija

Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara 2021

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 19032021

Ponuda zasticanje sopstvenih akcija Rudo ad 27.01.2021.

Zapisnik sa skupštine akcionara 17.06.2020.

Sazivanje redovne Skupstine akcionara 15.05.2020

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija Rudo ad Beograd

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija 

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 30.05.2019.

Sazivanje redovne skupštine 30.05.2019.

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 10.05.2018.

Informacija-o-sazivanju-redovne-Skupštine-10.05.2018.g.

Obaveštenje i poziv za skupštinu 26.06.2017. godinu

Zapisnik sa redovne skupštine 26.06.2017. godinu

Obaveštenje o održanoj redovnoj Skupštini akcionara 20.06.2016.

Obaveštenje i poziv za skupštinu akcionara 20.06.2016.

Vanredna skupština akcionara

Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara Ruda 07.09.2016.

Obaveštenje i poziv za vanrednu skupštinu Rudo AD 07.09.2016.

Obavestenje o odrzanoj skupstini 26.06.2023.

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE 20.06.2016.

Zapisnik sa Skupštine AD od 26.06.2023 sa rezultatima glasanja.pdf
Redovna skupština akcionara 2015.

Poziv i obaveštenje skupština Rudo AD 19.06.2015.

Redovna skupština akcionara 2014.

Poziv i obaveštenje skupština akcionara 27.06.2014.

Redovna skupština 2013.

Poziv i obaveštenje skupština 2012.


OSTALA DOKUMENTA

Odluka o politici naknada članovima odbora direktora

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 18.04.2022.

Obaveštenje Rudo AD

OZU RUDO AD 23.11.2021.

Odluka o raspodeli dobiti 07.05.2021.

Odluka o usvajanju godisnjeg izveštaja 07.05.2021. god

O-zu obrazac SWAN LAKE RUDO AD 07.07.2020.

O-zu obrazac VISUAL TOOLS RUDO AD 07.07.2020.

O-ZU OBRAZAC RUDO AD BEOGRAD

Odluka o usvajanju FI 2015.

Odluka O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA 2015.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Izjava o šestomesecnom planu poslovanja 2011.

Pravilnik pomagala

STATUT Rudo A.D. 2012.

Ugovor o organizovanju, osnivački akt Rudo A.D.

Odluke sa Skupštine Rudo Ad od 26.06.2023.pdf

Izveštaj o naknadama-1.pdf