Istorijat

Neposredno po završetku I svetskog rata, Srpsko lekarsko društvo formira radnu grupu sa zadatkom da pripremi Nacrt predloga o staranju o invalidima. Ortopedski zavod – sadašnje "RUDO" je na predlog lekarskog društva osnovano u martu 1919. godine. Ortopedski Zavod je osnovan kao vojno preduzeće i na čelu se nalazio oficir-vojni lekar, a prvi radnici su bili ratnici iz I svetskog rata koji su izučavali ortopedsku tehniku u Francuskoj. Uz pomoć Francuske vojne misije osnovan je Fond koji je pomagao razvoj ove nove delatnosti stvaranjem uslova za početak rada kod nas kroz nabavku opreme i materijala.

U isto vreme počela je izgradnja namenskih objekata koji su trebali da poboljšaju uslove rada u odnosu na dotad postojeće privremene objekte. Sve do II svetskog rata Zavod se razvijao osposobljavajući se za proizvodnju raznih vrsta pomagala (razne vrste proteza, koje su bile u osnovi od drveta, sa elementima od metala i kože, drvenih i metalnih štaka, ortopedske obuće i drugih vrsta pomagala).

Po završetku II svetskog rata aktivnije se pristupilo organizaciji proizvodnje ortopedskih pomagala. Odmah nakon rata Ortopedski zavod postaje državno preduzeće i dolazi do promene naziva u Ortopedski zavod "RUDO", po mestu u kojem je formirana I proleterska brigada. Povezan tom simbolikom, 22.12. se slavi kao dan društva.

"RUDO" je tokom svog postojanja razvilo specifičnu neserijsku proizvodnju prilagođenu svakom korisniku što predstavlja razliku u odnosu na druge proizvođače. Korišćenjem ortopedskih pomagala kompanije "RUDO", osobe sa invaliditetom se vraćaju obavljanju radnih i drugih životnih funkcija.