RUDO A.D. 

Ortopedsko preduzeće Rudo a.d. uspešno posluje gotovo čitav jedan vek. Osnovano je 1919 godine i predstavlja najstariju i najveću kompaniju iz oblasti ortopedije na području jugoistočne Evrope. Privatizovano je akcionarskom privatizacijom u februaru 2007. godine, sa  sedištem u Beogradu u ulici Bulevar Vojvode Putnika broj 7. Rudo je definitivno najveći i najpoznatiji brend koji Srbija ima u oblasti ortopedijei to se ogleda kroz tradiciju bavljenja ortopedijom koja uspešno traje. 

Naš poslovni princip je društveno odgovorno poslovanje i klijent, odnosno pacijent na prvom mestu. Stalno proširujemo prodajnu mrežu kako bi se približili što većem broju naših korisnika i sada imamo deset maloprodaja u Republici Srbiji. Tokom 2008 godine potpisan je ugovor sa ovlašćenom agencijom za uvođenje ISO standarda, kao i agencijom za praćenje uticaja na životnu sredinu i analizu otpada.  Takođe, tu je i sertifikacija proizvoda iz Rudo programa za CE znak, što nam omogućava plasman na druga tržišta. 

Proizvodi 

Rudo je specijalizovano za proizvodnju svih vrsta ortopedskih pomagala. Raspolaže proizvodnim kapacitetima, znanjima i kvalifikovanim kadrovima koji su u stanju da pomognu korisnicima ortopedskih pomagala u svakom trenutku. Naš medicinski program je dostupan kako korisnicima zdravstvenog osiguranja tako i onima koji nisu osigurani ili ne ostvaruju pravo na pomagala. Pored medicinskog programa koristeći se iskustvom koje je godinama sticano razvili smo i programe koji su namenjeni prevenciji oboljenja i povreda kod dece, odraslih kao i vrhunskih i amaterskih sportista. 

Ulošci za vrhunske sportiste 

Koristeći veliko iskustvo koje imamo u ortopediji, uspeli smo da uradimo poseban program uložaka specijalno prilagođenih sportskoj obući, koje koristi veliki broj naših vrhunskih sportista i rekreativaca u sportovima kao što su košarka, rukomet, odbojka, fudbal i dr. Ove uloške preporučujemo kako sportistima koji već imaju problema sa zglobovima nogu i stopalima, tako i onima koji te probleme nemaju u cilju prevencije povreda. 

Prevencija u školama i sportskim društvima 

Posebnu pažnju u svom proizvodnom programu, Rudo posvećuje preventivi, tako da je u našim prostorijama omogućeno vršenje besplatnih pregleda stopala kod dece predškolskog i školskog uzrasta, sportista kao i svih zainteresovanih. Želja nam je da naše stručne i tehničke kapacitete iskoristimo kako bi smo pomogli deci u pravilnom razvoju i sprečili pojavu ozbiljnih deformiteta stopala i kičme. 

Saradnja kao podsticaj razvoju

Rudo sarađuje sa više značajnih zdravstvenih ustanova u Srbiji, sa kojima decenijama unazad neguje dobre odnose i zahvaljujući toj saradnji razvija se u stručnom i tehnološkom smislu. Trudimo se da kroz saradnju sa vodećim svetskim kompanijama iz oblasti ortopedije pratimo svetske trendove i inovacije iz oblasti ortopedske protetike i ortotike. Imamo značajan broj tehničara specijalizovanih za različite ortopedske tehnike koji se dodatno usavršavaju kroz treninge i seminare kako kod nas tako i u inostranstvu.

U saradnji sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje i Vojskom Republike Srbije u Rudo maloprodajama je omogućena kupovina proizvoda na lekarske naloge, kako za civilna tako i vojna lica a sve u skladu sa zakonom i propisanim pravilnikom o medicinsko tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Na našoj facebook stranici Rudo AD nas možete pratiti, postaviti pitanja i sugestije, saznati novine na polju ortotike i protetike kao i akcije koje ćemo imati u toku narednog perioda.